A község önkormányzata 2013 márciusában pályázotot adott be a Központ felújítására, amit sikeresen el is nyertek. Ezen projekt keretében megtörtént a bölcsőde infrastruktúrális – legfőképpen energiahatékonysági – korszerűsítése (tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, szolár rendszer kiépítése, akadálymentesítés, továbbá a szükséges eszközök beszerzése is). A fejlesztés során a fejlődő gyermekek nevelési-gondozási, valamint az itt dolgozó szakemberek munkakörülményei jelentős mértékben javultak. Az épület üzemeltetési és karbantartási költségei jóval alacsonyabbak lettek, ami hozzájárul a beruházás fenntarthatóságához. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ épületének két szárnyában egymástól jól elkülöníthetően működik a bölcsőde, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások központja is.

Az épület jelenleg helyet ad a 12 férőhelyes bölcsődének, a gyermekjóléti szolgálatnak, a házi segítségnyújtásnak, a családsegítésnek, és a szociális étkeztetésnek is. A bölcsőde ma száz százalékos kihasználtsággal működik. A csoportban két gondozónő, és egy technikai dolgozó van. A megyében ismét a jól felszerelt bölcsődék közé tartozik. A gondozónők elve ma is az, hogy a kisgyermekek legfőbb tevékenysége a játék legyen. Ebben segítik őket nap mint nap, hiszen a játék során a gyermekek nem csak fejlődnek, de tanulnak is. A gyermek életkori és egyéni sajátosságait ismerve a gondozó tudatosan megteremti a feltételeket, amelyek a fejlesztő funkció gyakorlására, működtetésére lehetőséget adnak. Bízunk benne, hogy a közeljövőben lesz még ugyanolyan nagy bölcsőde, mint régen volt, hiszen minden feltétel adott hozzá, a gondozónők pedig a legnagyobb szeretettel várják a gyermekeket intézményükbe.