Vezérelv lett a gyermek egyéniségét tiszteletben tartó, és ahhoz igazodó gondozás-nevelés, a jól képzett szakemberek biztosítása és az egészséges testi-lelki fejlődést elősegítő környezet kialakítása.

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, szoros egységet alkot, elválaszthatatlan fogalmak. A nevelés sokoldalú folyamat, mert egyszeri akcióval nem történik meg, fontos csatornái a modellnyújtás, a “bemutató”, a nonverbális csatornák üzenete. A nevelés alapvető feladata megteremteni a fejlődés legoptimálisabb feltételeit, legfontosabb jellemzője, hogy mozgósít.

Így történt a bölcsődénkben is. Személyre szabott lett a gondozás, saját gondozónő rendszer került bevezetésre, ami azt jelentette, hogy minden gyermeknek saját gondozónője volt, minden gondozási műveletet a biliztetéstől az etetésig ő végzett. Így a gondozónő és a gyermek között bensőségesebb lett a kapcsolat, és nem kellett a gyermeknek több személyhez alkalmazkodnia. A gyermeknek folyamatosan éreznie kell az állandó figyelmet, törődést, még akkor is a gyermek lassabban fejlődik, vagy valamely területen elmaradást mutat. A gondozónőnek feltétel nélkül el kell fogadnia a gyermek vallási, etnikai, kulturális hovatartozását, és lehetőség szerint segítenie kell a saját és más kultúrák megismertetését, de semmiképpen sem sajátjának elnyomásával. Olyan biztonságot adó és tevékenységre motiváló környezet kialakítására törekszenek, amelyben elegendő időt biztosítanak a próbálkozásokra, a játékra, a gondozónő segíti és támogatja minden területen a kisgyermek önállósulási vágyát. Minden kisgyermekben erősítik és támogatják a pozitív megnyilvánulásokat, a felnőtt és gyermek kapcsolatában az elfogadás dominál. A kisgyermek biztonságérzetét a személyi és tárgyi környezet állandóságával növeljük, amely fontos feltétele egyben az egészséges személyiségfejlődésnek. A „saját gondozónő” a hozzátartozó gyermeknek több figyelmet szentel, számon tartja szokásait, problémáit.