1990-ben a bölcsőde életében is nagy változás történt. A helyi gyár nem vállalta tovább a fenntartást, ezért tanácsi, majd önkormányzati fenntartásba került. A rendszerváltás nehézségei a bölcsődét sem kerülte el. A gyed bevezetése és a munkahelyek megszűnése miatt csökkent a bölcsőde iránti igény, ezért a 35 férőhelyet 25 férőhelyre csökkentette a fenntartó, és a dolgozói létszám is kevesebb lett, kilenc főről hét főre csökkent.

A bölcsőde állami normatíva változásai, illetve a 90-es évek közepén a normatíva megvonása nehéz helyzetbe hozta a bölcsőde működését. Ebben az időszakban az önkormányzati támogatásból fejlesztésre nem nagyon volt lehetőség, de a központi költségvetésben a pályázatok már biztosítottak voltak. Minden pályázati lehetőséget megragadva próbálták az intézmény berendezését folyamatosan korszerűsíteni. Így kerülhetett sor 1994-ben új szobai mozgásfejlesztő, majd 1996-ban új bútorok, székek, asztalok, szőnyegek, játékok és mosókonyhai gépek megvásárlására, udvari pancsoló megépítésére. Ezzel a tárgyi felszereltséggel a megyében újra a jól felszerelt bölcsődék közé tartozott.

1997-ben a bölcsődék a szociális ellátások rendszeréből a gyermekjóléti alapellátásokhoz kerültek. A gyermekvédelmi törvény értelmében a kisgyermekkori intézményes nevelés célja megosztani a családokkal a gyermekneveléssel járó feladatokat, a munkát vállaló és a szociálisan hátrányos helyzetű családok körében, biztosítani az egészséges tetsi, lelki fejlődést valamennyi gyermek számára. Cél továbbá az értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása, barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes légkörben az életkornak megfelelő környezetben az önálló aktivitás kibontakozása, a szocializáció segítése.

1999-ben a bölcsőde épületében egy Gondozási Központot hoztak létre, ami már magában foglalta a 16 férőhelyes idősek klubját, a gyermekjóléti szolgálatot, és a 10 férőhelyesre csökkent bölcsődét is.